Dnevi evropske kulturne dediščine

Plečnik
Gospodje Strmolski in Trubar
Izza grajskih vrat dvorca Strmol