Košnikova gostilna

Zabavno in dobrodelno

V začetku decembra je v kulturnem hramu v Cerkljah potekala dobrodelna prireditev Košnikova gostilna, na kateri so zbirali denar za otroke na Madagaskarju in Damjana Burgarja z Velesovega. Društvo Unesco klub Cerklje, ki je letos praznovalo drugo obletnico delovanja, in Dobrodelno društvo France Trefalt sta v soboto v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah organizirala dobrodelno prireditev Košnikova gostilna. ”Del zbranega denarja od vstopnine smo namenili izobraževanju otrok na Madagaskarju, kjer je v poletnih mesecih po misijonskih središčih delovala naša članica Mojca. Pred prireditvijo pa smo zbirali tudi prostovoljne prispevke za nakup invalidskega vozička za Damjana Burgarja z Velesovega,” je pojasnila Daniela Močnik, koordinatorica Unesca. V prijetnem programu so sodelovali Mito Trefalt kot Janez Košnik, Damjana Praprotnik s citrami, Jure Korošec s harmoniko, ansambel Vojsk z Anamarijo ter Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje z dirigentom Jožefom Močnikom. Unesco klub Cerklje deluje dve leti, v tem času pa je izvedlo kar šestnajst projektov. Med odmevnejše sodijo Mežanova slikarska kolonija, Dnevi evropske kulturne dediščine 2007 - Arhitekt Plečnik, Dnevi evropske kulturne dediščine 2008 - Gospodje Strmolski in Trubar, Slovenski zvonovi v Rimu, dva tiska slovenskih ljudskih božičnih in kolednic - v samozaložbi, jezikovne delavnice, koncertna dejavnost ... ”Društvo gradi na izročilu preteklosti za sedanjost in prihodnost. Vlaga v človekovo nadarjenost in trajnostni razvoj, v vzgojo za vrednote ter svet brez nestrpnosti. Udeležuje se nacionalnih in mednarodnih projektov in razmišlja o kulturi vsestransko: medkulturni dialog je način povezovanja s preostalim svetom. Deluje samostojno, se vključuje v Učno središče ASPnet šol Gorenjske, na državni ravni se povezuje v Koordinacijo Unesco klubov Slovenije, ti pa v mednarodno mrežo s sedežem v Parizu,” je še razložila Močnikova.

Simon Šubic

6.12.2008 Cerklje kosnikova gostilna

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.