NjegovoOblicje

V letu usmiljenja je zamejski dekan Janko Krištof izbral nekaj najlepših in najbolj izpovednih besedil, ki kažejo na izjemnost in veličino evangeljskega sporočila. V predstavi stopa Janko Krištof v vlogo pripovedovalca izjemnih sporočil. Mladi glasbeniki, Lena Kolter z violino, Simon Boštjančič in Lara Ogris s kitaro, pa uokvirjajo pripoved. Vstopnine ni.