Županova beseda

Izobraževanje, človekova pravica in razvojna priložnost države

Pravica do izobrazbe je temeljna človekova pravica, ki zaseda osrednje mesto človekovih pravic, in je bistvena ter nujna za izvrševanje vseh ostalih človekovih pravic in razvoj. Ker posameznik vstopi v polje institucionalnega izobraževanja v času, ko velja še za otroka, je mogoče na pravico do izobraževanja gledati tudi kot na otrokovo pravico. 
Danes se države oziroma tisti, ki oblikujejo politiko v državi in odločajo o razvojnih vprašanjih, vse bolj zavedajo odvisnosti družbenega, tehnološkega in gospodarskega razvoja od znanja, od kakovostnega ter učinkovitega izobraževanja, saj je znanje odločilnega pomena pri razvoju gospodarstva. Zato je še toliko bolj pomembno, da si sleherni posameznik, še posebej pa tisti, ki smernice izobraževanja določajo, prizadevajo za uresničevanje načela enakih možnosti za vse, ne glede na socialne, narodnostne, nazorske, spolne in druge razlike.
Izobraževanje tako postaja potrošna dobrina, nekaterim bolj ali manj dosegljiva, kar kažejo tudi podatki, saj je na svetu kar 900 milijonov nepismenih odraslih, 130 milijonov otrok, ki niso vključeni v šole in več kot 100 milijonov otrok, ki predčasno zapustijo šolo. Zato je že na začetni stopnji izobraževanja, tako v vrtcu kot tudi v osnovni šoli potrebno načrtovati izobraževalne vsebine tako, da spodbujajo ljubezen do učenja in znanja ter razvijajo željo in iskanje možnosti za vseživljenjsko izobraževanje. Mladim je potrebno omogočiti, da lahko kritično in samostojno razmišljajo, pri tem pa razvijajo znanja, sposobnosti in vrednote, ki jim bodo omogočale odgovorno osebno in družbeno delovanje. Pri tem ne smemo pozabiti na razvoj kulturnega načina življenja, vedenja in dela ter tako pomembne tolerance in demokratičnosti do kakršnekoli drugačnosti. 
Da sta znanje in razvoj bistvena za skladnejši človekov ter družbeni razvoj, se dobro zavedamo tudi v Občini Cerklje na Gorenjskem. Trudimo se, da bi z zagotovitvijo temeljne infrastrukture za izobraževanje, ki je s stališča posameznika vrednota in dobrina, našim občankam in občanom omogočili višjo kakovost življenja, tako gmotno kot tudi duhovno in kulturno. Ena od prioritet Občine Cerklje na Gorenjskem je dobro sodelovanje pri zagotavljanju ustreznih šolskih prostorov. S tovrstnimi investicijami je kraj namreč dobil razširjeno šolsko poslopje Osnovne šole Davorina Jenka, z izgradnjo in obnovo objektov v namene varstva, šolstva in športa pa smo naredili pravi športno-kulturni center v Cerkljah in Zalogu. Takšna prizadevanja in pridobitve našim učencem nudijo večjo kakovost izobraževanja, učiteljem pa omogoča še strokovnejše delo. S tem pa vsi naši načrti še niso izpolnjeni, saj bomo v naslednjem šolskem letu končali kulturno dvorano, uredili zunanjost šole in tudi v prihodnje namenjali sredstva za ohranjanje kulturne in naravne dediščine. 
Izobraževanje v Evropi odraža raznolikost jezikov, kultur in sistemov, ki so sestavni del držav članic in njihovih regij. Dolgo časa je proces izobraževanja potekal na nacionalni ravni oziroma so se sistemi razvijali v izolaciji drug od drugega. Raznolikost je skupna lastnost vseh Evropejcev in se ceni, vendar pa hkrati narašča potreba po sodelovanju ter mobilnosti v izobraževanju, tako da bi državljani kar najbolje izkoristili prednosti, ki izhajajo iz raznolikosti, pri čemer jih ne bi omejevale razlike v izobraževalnih sistemih. Še posebej ponosni smo v naši občini na učence in učitelje ter druge strokovne sodelavce na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah, ki že tretje leto uspešno in vzorno sodelujejo pod Unescovo zastavo, ki plapola v vetru in pozvanja pesem: »Naše misli neskončne so, brezmejne kakor nebo, sanje nanj pričarajo iz pesmi stkano mavrico …«. Naj mavrica veselja in radosti, znanja in izkušenj, uspeha in prijateljstva še naprej krasi nebo naše občine, nebo naše države ter nebo Evrope in sveta.

Franc Čebulj